หน้าหลัก แบบฟอร์ม แบบฟอร์มงานพัสดุ
เมนูหลัก
หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์มงานพัสดุ
วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 13:47 น.

งบประมาณเงินรายได้ ใช้แบบฟอร์มใบขอซื้อ/ขอจ้าง PPBS

หมวดวัสดุ
-    ขอซื้อ/ขอจ้างเงินเชื่อ
-    ขอซื้อ/ขอจ้างเงินสด
หมวดครุภัณฑ์
-    ตกลงราคา : สำหรับขอซื้อ/ขอจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
-    สอบราคา : สำหรับขอซื้อ/ขอจ้างวงเงินตั้งแต่ 100,001 – 2,000,000 บาท

 

งบประมาณแผ่นดิน ใช้แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติงบแผ่นดิน

หมวดวัสดุ
-    ขอซื้อ/ขอจ้างเงินเชื่อ
-    ขอซื้อ/ขอจ้างเงินสด
หมวดครุภัณฑ์
-    ตกลงราคา : สำหรับขอซื้อ/ขอจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
-    สอบราคา : สำหรับขอซื้อ/ขอจ้างวงเงินตั้งแต่ 100,001 – 2,000,000 บาท

แบบฟอร์มใบตรวจรับ

สำหรับตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ CU-ERP
สำหรับตรวจรับงานจ้างหมวดวัสดุ ที่ซื้อเป็นเงินสด (ทั้งงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเงินแผ่นดิน)

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานพัสดุได้จากลิงค์ด้านล่าง

 
ลิขสิทธิ์ © 2017 งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย